Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Z dniem 1 stycznia 2013r. Związek Międzygminny „Czysty Region”, do którego Gmina Izbicko należy przejął od gmin członkowskich Związku, wszelkie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące gospodarki odpadami gmin należących do Związku znajdują się na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Czysty Region”:  http://www.czystyregion.pl/

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od lipca 2019 roku do czerwca 2020 roku:

XLS1 Rejon IZBICKO Harmonogramy 2019-2020.xls - BORYCZ, LIGOTA CZAMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA
XLS2 Rejon IZBICKO Harmonogramy 2019-2020.xls - IZBICKO, GRABÓW, SUCHODANIEC
XLS3 Rejon IZBICKO Harmonogramy 2019-2020.xls - SIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku:

XLSXBorycz, Ligota Czamborowa, Krośnica, Utrata - Gmina Izbicko - rejon 1 - 2018-2019.xlsx

XLSXIzbicko, Grabów, Suchodaniec - Gmina Izbicko - rejon 2 - 2018-2019.xlsx

XLSXSiedlec, Poznowice, Sprzęcice, Otmice - Gmina Izbicko - rejon 3 - 2018-2019.xlsx

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od stycznia 2018r. do sierpnia 2018r. :

BORYCZ, LIGOTA CZAMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA - PDFIzbicko_2018 rejon 1.pdf

IZBICKO, GRABÓW SUCHODANIEC - PDFIzbicko_2018 rejon 2.pdf

OTMICE, SIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE - PDFIzbicko_2018 rejon 3.pdf


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od stycznia 2017r. do grudnia 2017r. :

XLSXMIEJSCOWOŚĆ BORYCZ, LIGOTA CZOMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA.xlsx

XLSXMIEJSCOWOŚĆ IZBICKO, GRABÓW, SUCHODANIEC.xlsx

XLSXMIEJSCOWOŚĆ SIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE.xlsx

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od sierpnia 2016r. do grudnia 2016r. :

PDFIzbicko-SIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE.pdf

PDFIzbicko-Izbicko_Grabow_Suchodaniec.pdf

PDFIzbicko-Borycz_Ligota_Czamborowa_Krośnica_Utrata.pdf

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od października 2015r. do września 2016r. :

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych - Borycz, Ligota Czamborowa, Krośnica, Utrata.pdf

PDFHarmonogram wywozu odpadów komunalnych - Izbicko, Grabów Suchodaniec.pdf

PDFHarmonogram wywozu odpadów komunalnych - Siedlec, Poznowice, Sprzęcice, Ligota Dolna, Otmice.pdf

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od lipca do września 2015r.:

DOCHarmonogram wywozu odpadów komunalnych -LIPIEC-WRZESIEŃ 2015.doc

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od kwietnia do czerwca 2015r.:

DOCHarmonogram - kwiecień - czerwiec 2015.doc

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od stycznia do marca 2015r.:

DOCHarmonogram wywozu odpadów komunalnych - styczeń -marzec 2015r..doc

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od września do grudnia 2014r.:

DOCHarmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Izbicko - wrzesień-grudzień 2014r..doc

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko w sierpniu 2014r.:

DOCWywóz odpadów komunalnych w sierpiu 2014r..doc

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko w miesiącu lipcu 2014r.:

JPEGIzbicko, Grabów, Suchodaniec.jpeg

JPEGBorycz, Ligota Czamborowa, Krośnica , Utrata.jpeg

JPEGSiedlec, Poznowice, Sprzęcice, Otmice, Ligota Dolna.jpeg

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od stycznia do czerwca 2014r.:

DOCHarmonogram - Izbicko, Grabów.doc

DOCHarmonogram - Borycz, Ligota Czamborowa, Krośnica, Utrata.doc

DOCHarmonogram - Siedlec, Poznowice, Suchodaniec, Sprzęcice, Ligota Dolna, Otmice.doc

 

Wersja XML