Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2014 roku

DOCZarządzenie- Konkurs ofert 2014.doc  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko w 2014 roku  poprzez wsparcie w zakresie:

 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Nazwa zadania: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

 

DOCZARZĄDZENIE Nr OR - powołanie komisji konkursowej.doc

DOCZałączniki -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,sprawozdanie,umowa.doc

 

Wersja XML