Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu - azbest

Wójt Gminy Izbicko informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2022", umowa dotacji Nr 180/2022/G-19/OZ-ZOA/D z dnia 8 czerwca 2022 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 16 230,00 zł z czego:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50 % kosztów) – 5 680,50 zł
  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35% kosztów) – 5 680 ,50 zł
  3. Gmina Izbicko (15% kosztów) – 4 869,00 zł.
Wersja XML