Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R) - 15-29.07.2022 r.

Szanowni Rolnicy ! W dniach od 15 do 29 lipca bieżącego roku na terenie całej Polski prowadzone jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie odbywa się cyklicznie, dwa razy w roku - w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. 

GUS - Badanie Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym

Koniunktura w rolnictwie AK-R

Wyniki badania koniunktury w gospodarstwie rolnym

 

 

Wersja XML