Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

MEiN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - plakat

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

W ramach realizacji priorytetu 3 czyli zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych gminie Izbicko zostało udzielone wsparcie finansowe dla następujących placówek wychowania przedszkolnego:

1) Przedszkole w Izbicku  - wsparcie w wysokości 3 750 zł w tym wkład własny gminy 750 zł.

2) Przedszkole w Otmicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otmicach -  wsparcie w wysokości  3 125 zł w tym wkład własny 625 zł. 

 

Wersja XML