Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko

Izbicko, dnia 05.05.2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

z dnia 27.04.2022 r.

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2021 r., poz. 2213 t.j.) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku został przeprowadzony I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Poznowice.

Działka numer 179 obręb Poznowice o pow. 0,2106 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolski prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00041875/1. Stawka wywoławcza czynszu rocznego zgodnie z średnią ceną skupu żyta w roku 2022 wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 – 51,64 zł. Osobami dopuszczonymi do przetargu byli:  Krzysztof Kiklaisz oraz Karol Piechaczek. Cena uzyskana w przetargu wynosi 100 zł. Przetarg wygrał Pan Krzysztof Kiklaisz.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                   Brygida Pytel

Wersja XML