Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Klubu Seniora z Barbarą Grzegorczyk

W miniony poniedziałek w sali DFK Izbicko w ramach Gminnego Klubu Seniora odbyło się spotkanie dotyczące życia niezwykle barwnej postaci Mai Berezowskiej. Prelegentką spotkania była p. Barbara Grzegorczyk, nauczycielka ucząca niegdyś w Państwowym Technikum Hodowlanym w Izbicku. Pani Barbara osobę Mai Berezowskiej przedstawiła w bardzo ciekawy i ujmujący sposób. DZIĘKUJEMY :)

Tak spotkanie relacjonuje nasza prelegentka:

"Sympatyczną odskocznią od prozy emeryckiego dnia okazał się wykład wygłoszony w Izbickim Klubie Seniora w dniu 25 kwietnia br. Inicjatorką idei była p. Brygida Gawlik Mosz, moja niegdysiejsza wychowanka Państwowego Technikum Hodowlanego. Prelekcja była prezentacją życia i dorobku artystycznego Mai Berezowskiej, popularnej przed laty plastyczki. Polacy pamiętają jej liczne prace skupione wokół człowieka, jego obyczajowości i płci. Popularyzowały je czasopisma rozrywkowe takie jak Szpilki, Karuzela czy Przekrój. Temat wzbudził zainteresowanie u słuchaczek spotkania, co wyraziło się nie tylko w skupionej uwadze ale w brawach i wyrazach sympatii wyrażonych po prelekcji. Bardzo mile odebrałam też uznanie władz Gminy Izbicko, które wyraziło się w sympatycznej torbie upominkowej wręczonej przez pracownicę Gminy. Wizyta ta stanowiła dowód na to, iż 9 lat spędzonych niegdyś w Izbicku nie poszło w zapomnienie. Wyrażam głębokie uznanie za społeczną inicjatywę Gminy, która zainteresowana jest integracją społeczności i podnoszeniem  poziomu intelektualnego mieszkańców."

Spotkanie z Panią Barbarą Grzegorczyk

Wersja XML