Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie: Opady śniegu 1/ODWOŁANIE

Województwo opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski i prudnicki. Zjawisko zakończyło się

Komunikat jest ważny od 02-04-2022 15:53:00 do 02-04-2022 23:56:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML