Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzicu / Opiekunie uczniów z Ukrainy !

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.

Prosimy o złożenie w naszym urzędzie gminy oświadczenia o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie dotyczy tylko dzieci oraz uczniów, którzy nie zostali zapisani do polskich szkół albo przedszkoli.

Wyżej wymieniony dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy Izbicko (ul. Powstańców Śląskich 12)".

 

Шановні Батьки та Опікуни

Діти та учні, які є громадянами України, які навчаються у дитячому садку чи школі, що функціонують в системі освіти України з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, не підлягають обов’язковій однорічній дошкільній підготовці, обов’язковому шкільному або обов’язковому навчанню.

Просимо подати до нашої комунальної служби декларацію про те, що дитина або учень продовжує навчання в українській системі освіти.

Заява стосується лише дітей та студентів, які не навчалися в польських школах чи дитсадках.

Вищезгаданий документ необхідно подати до Управління гміни в Ізбіцко (вул. Powstańców Śląskich 12).

 

DOCXOświadczenie i klauzula.docx (16,62KB)

 

 

Wersja XML