Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Smart Village (inteligentne wioski) - wypełnij ankietę !

Szanowni Mieszkańcy ! Stowarzyszenie "Kraina św. Anny" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże oszacować i udokumentować poziom zainteresowania wzięciem udziału w naborze wniosków na przygotowanie koncepcji Smart Villages. Badanie prowadzone jest w celu określenia potencjalnego zainteresowania na obszarze Stowarzyszenia. Ankieta jest aktywna do 22 marca 2022 roku !

Operacje typu Smart Villages, co to?

Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wspólną Polityką Rolną (wersja 4.0) nowym instrumentem realizowanym w ramach wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju inteligentnych wiosek (smart villages) mających na celu miedzy innymi: wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopularyzacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystarczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.

Koncepcja SV zawiera w szczególności:

 • opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia ze społecznością obszaru konsultacji wyników prac partnerstwa,
 • uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego tą koncepcją,
 • plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie,
 • listę projektów, które składać się będą na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny;

Koncepcji inteligentnych wsi, obejmują obszary wiejskie (do 20 tys. mieszkańców) mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu. Rozwiązania te powinny:

 • uwzględniać użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy,
 • wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej.

Koncepcje SV opracowane zostaną poprzez projekt grantowy, przy czym wysokość pojedynczego grantu, na sfinansowanie przygotowanie jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski równa się 4 tys. zł.

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją: Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, która jest do pobrania za darmo ze strony Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (dostępna tutaj: http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski).

Po zapoznaniu się z materiałami i ogólnodostępnymi informacjami na temat Smart Villages, prosimy osoby zainteresowane wprowadzeniem takiej koncepcji na swoim obszarze o wypełnienie ankiety: 

ankieta.gif

Wersja XML