Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsparciu finansowym z programu CYFROWA GMINA

Cyfrowa Gmina - grafika

Do Gminy Izbicko trafiło wsparcie finansowe w wysokości 162 390 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją.

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację pozyskaliśmy maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Wersja XML