Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w XXVIII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w wersji on-line - 13.05.2022 r.

Wójt Gminy Izbicko, Dyrekcje - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach oraz Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku  zapraszają do udziału w  XXVIII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” (13. 05. 2022 r.) w wersji on-line.
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych województwa opolskiego i zainteresowanych szkół województw ościennych - dolnośląskiego i śląskiego.

Tegoroczna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywa się w wersji on-line.

Organizatorzy proponują i zachęcają do podjęcia  w monologach takich tematów jak: ochrona środowiska, walka ze smogiem, walory przyrodnicze „mojej małej ojczyzny - Śląska”, dbałość o najbliższe otoczenie, tradycje, zwyczaje związane z zależnością człowieka i jego życia z naturą, przyrodą, prezentacja ważnych, ciekawych dla regionu postaci, a także problemy współczesne, np. czas pandemii, nauka zdalna.

Osobą odpowiedzialną za  organizację XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” jest Jolanta Lamm- tel. 77/4617283 lub 723045333.
Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach, ul. Klonowa 28, 47-180 Otmice, Tel. 77/4617283, e-mail:


Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie, a także na stronach: ZSP w Otmicach: www.zspotmice.pl, SP Izbicko: www.spizbicko.pl,  oraz Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl  


W imieniu organizatorów –

Jolanta Lamm, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w OtmicachZałącznik nr 1 - Regulamin XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego wraz z kartami zgłoszeń i zgodami na przetwarzanie danych osobowych - DOCXREGULAMIN XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego ŚLĄSKIE BERANIE 2022.docx

logo - Śląskie Beranie.jpg

Wersja XML