Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Izbicko
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
W związku z powyższym Gmina Izbicko planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 70 % kosztów w/w zakresu.  Pozostałe 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest. W związku z powyższym Gmina Izbicko ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do dnia 25 marca 2022 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej https://izbicko.pl/5773/ogloszenie-wojta-gminy-izbicko-o-wstepnym-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-zadan-z-zakresu-usuwania-azbestu-z-terenu-gminy-izbicko.html , wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 15).
Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Gminy w Izbicku, w pok. nr 7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                  /  -  /

                                                                                                                   Brygida Pytel

 

Do pobrania:

PDFWniosek.pdf

PDFZałącznik-nr-1- oświadczenie.pdf

PDFZałącznik-nr-2-klauzula-informacyjna.pdf

 

Wersja XML