Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak zmniejszenie środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej wpłynie na edukację w Gminie Izbicko

Stała się rzecz bardzo zła.

Na mocy rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmniejszeniu ulegnie wymiar nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Zamiast 3 godziny – jedna godzina nauki języka niemieckiego tygodniowo. Zmiana dotyczy tylko dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W przypadku innych mniejszości pozostają 3 godziny. Powyższe zmiany oznaczają bezpośrednio :

- zmniejszenie szansy dla naszych dzieci na naukę języka, w perspektywie utrata konkurencyjności na rynku pracy,

- zmniejszenie subwencji oświatowej z budżetu państwa. Coraz większe obciążenie zadaniami oświatowymi budżetu gminy. Sytuacje może spowodować zahamowanie działań inwestycyjnych, modernizacyjnych gminy.

- zmniejszenie liczby etatów dla nauczycieli języka niemieckiego.

Zmiana ta w Gminie Izbicko dotknie 290 uczniów oraz ponad 1,5 etatu wykwalifikowanych nauczycieli.

Infografika

Wersja XML