Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Izbicko, dn. 18.01.2022 r.

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha]

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość opłat

Aktualizacja opłat

Opis nieruchomości

Termin wnoszenia opłat

Termin dzierżawy

Uwagi

1

179

Poznowice

OP1S/00041875/1

0,2106

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z średnia ceną skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Poznowice. Kształt działki- prostokątny. Klasouż.- RVI.

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

2.

350

Krośnica

OP1S/00033173/1

1,0300

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z średnia ceną skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Krośnica. Kształt działki do dzierżawy- prostokątny. Klasouż.- ŁIV, W-ŁIV

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

3.

1065

Suchodaniec

OP1S/00036336/3

0,3200

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z średnia ceną skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Suchodaniec. Kształt działki-prostokątny. Klasouż.- RV.

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

4.

302

Borycz

OP1S/00047872/2

0,2280

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z średnia ceną skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Borycz. Kształt działki- prostokątny. Klasouż.-ŁV

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

 

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.102.2020

Czynsz za dzierżawę gruntu: miesięcznego- do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, roczne- I półrocze do 15 marca bieżącego roku kalendarzowego, II półrocze do 15 września bieżącego roku kalendarzowego. Wnioski można składać do 10.03.2022 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni od 18.01.2022- 08.02.2022 r.
 

                                                                                                                                                                   Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                   Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                       Mgr Marzena Baksik

 

Wersja XML