Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje przesłane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szanowni Rolnicy, prosimy o zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową w Strzelcach Opolskich.

DOCXZmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT).docx

DOCXNowe kwoty świadczeń.docx

DOCXRehabilitacja.docx

Wersja XML