Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisz petycję przeciwko zmniejszeniu środków na nauczanie języka mniejszości narodowych w 2022 roku !

W dniu 17 grudnia 2021 r. większość sejmowa przyjęła poprawkę budżetową zakładającą zmniejszenie w 2022 r. o blisko 40 mln zł subwencji dla szkół nauczających języków mniejszości narodowych. Inicjatorem tej brzemiennej w skutkach poprawki był poseł Janusz Kowalski z Opola (Solidarna Polska). Według niego powyższa poprawka ma na celu przede wszystkim przywrócenie symetrii w stosunkach polsko – niemieckich. Zdaniem posła państwo niemieckie nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z zawartego ponad 30 lat temu traktatu i do tej pory nie wydało ani jednego euro na naukę języka polskiego dla polskiej mniejszości w Niemczech. Subwencja dla samorządu terytorialnego na nauczanie języka niemieckiego ma być bowiem mniejsza niemal o 40 mln zł, a kwota ta ma wesprzeć nauczanie języka polskiego w Niemczech.

O zmniejszeniu środków na nauczanie języka mniejszości narodowych rozpisują się gazety i media w całej Polsce. Zmiany te uderzą przede wszystkim w budżety mniejszych i mniej zamożnych samorządów, które i tak już ledwo łączą koniec z końcem.

Okazuje się, że zmiany te uderzą bezpośrednio również i w naszą gminę. Do tej pory środki subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości umożliwiały nam organizację lekcji w języku mniejszości niemieckiej.  Im więcej uczniów uczy się tego języka, tym większą subwencję oświatową otrzymujemy na oświatę. Środki na nauczanie języka mniejszości stanowią ponad połowę subwencji oświatowej. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku małych placówek. Aby mogły one dalej funkcjonować gmina będzie musiała dołożyć środków z wydatków bieżących, kosztem wszelkich inwestycji, udzielania dotacji, czy napraw i remontów w gminnych sołectwach. Skąd wziąć jeszcze więcej środków? Na razie nie wiemy. Jesteśmy zbulwersowani takimi planami odbierającymi nam możliwość bieżącego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

Rodzice uczniów przygotowali petycję przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022. Zachęcamy do złożenia podpisu. Link do PETYCJI: https://www.petycjeonline.com/rodzice_przeciwko_decyzji_parlamentu_rp_o_zmniejszeniu_wydatkow_na_edukacj_w_zakresie_jzykow_mniejszoci_narodowych_i_etnicznych_oraz_jzyka_regionalnego_w_budecie_na_rok_2022

Wersja XML