Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW !

SZANOWNI MIESZKAŃCY ! Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izbicko przy ul. Powstańców Śląskich 12.

Centralna Baza Emisyjności Budynków  - plakat

Więcej informacji na stronie GUNB:           

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informator:

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf

Wersja XML