Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie: Komunikat GIOŚ z dnia 29.12.2021

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowania na stacji: Nysa, ul. Rodziewiczówny – 151,6 mikrogramów/m3 w dniu 28.12.2021 r. Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: ok. 44 tys. Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5484 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Komunikat jest ważny od 29-12-2021 08:40:00 do 31-12-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML