Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie: Komunikat GIOŚ z dnia 27.12.202 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 26.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 mikrogramów/m3) na terenie województwa opolskiego. Obszar wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: • obszar na terenie miasta Zdzieszowice. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5444

Komunikat jest ważny od 27-12-2021 08:37:00 do 28-12-2021 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML