Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021 r.

Izbicko, dnia 22.12.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021 r.

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r., poz. 1490 t.j.) informuję, że w dniu 14 grudnia  2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ligota Czamborowa.

Działka numer 218/1 o pow. 0,0263 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolski prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00036336/3. Cena wywoławcza wynosiła 9600 zł. Przetarg odbył się z wynikiem pozytywnym.  Osobami dopuszczonymi do przetargu byli: Edyta i Jan Friedrich. Osoby niedopuszczone do przetargu: brak. Cena uzyskana w przetargu wynosi 9700 zł, do nieruchomości dolicza się podatek VAT. Nieruchomość została sprzedana dla Edyty i Jana Friedrich.

                                                                 

                                                                                                                             Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                             Z-ca Wójta

                                                                                                                             Grzegorz Koprek

 

Wersja XML