Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                             Izbicko, dn. 30.11.2021 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha],

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Opis nieruchomości

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

CZ.554/25

Otmice

OP1S/00041561

0,0576

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona w Otmicach przy ul. Eichendorffa

Zgodnie z umową

10 lat

Pisemny wniosek dzierżawcy

2

CZ . 183

Suchodaniec

OP1S/00036336/3

0,0008

Pod wiaty

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona w Suchodańcu przy ul. Dębowej 2

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

3

CZ. 538/10

Izbicko

OP1S/00036336/3

0,0400

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona w Izbicku przy ul. Sosnowej

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

4

CZ.1086/12

Izbicko

OP1S/00036336/3

0,0300

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona w Izbicku przy ul. Spokojnej

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

5

CZ. 983/6

Izbicko

OP1S/00027170

0,0090

Pod działalność gastronomiczną

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona w Izbicku przy przystanku

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

 

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.102.2020

Czynsz za dzierżawę gruntu płatny miesięcznie- do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni od 07.12.2021 do 28.12.2021

                                                                                                                      

                                                                                                         Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy mgr Marzena Baksik

Wersja XML