Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - grudzień 2021

                                                                                                                                                                            Izbicko, dn. 07.12.2021 r.

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha]

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Aktualizacja opłat

Opis nieruchomości

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

199

Izbicko

OP1S/00027060/1

0,300

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z   średnia cena skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Izbicko. Kształt działki- prostokątny.

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

2.

Część działki nr 554/25

Otmice

OP1S/00041561/7

0,9215

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z   średnia cena skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Otmice. Kształt działki do dzierżawy- prostokątny

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

3.

Część działki nr 1209

Izbicko

OP1S/00061568/2

1,1022

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z   średnia cena skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Izbicko. Kształt działki- nieregularny.

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

4.

313

Poznowice

OP1S/00041875/1

0,2836

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z   średnia cena skupu żyta

Działka znajduje się w miejscowości Poznowice. Kształt działki- prostokątny.

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

 

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.102.2020

Czynsz za dzierżawę gruntu: miesięcznego- do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, roczne- I półrocze do 15 marca bieżącego roku kalendarzowego, II półrocze do 15 września bieżącego roku kalendarzowego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni od 07.12.2021- 28.12.2021 r.   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy mgr Marzena Baksik

 

Wersja XML