Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie zakupionego sprzętu Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

Dziś w Urzędzie Gminy w Izbicku odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu przez Gminę Izbicko Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Zestaw do ratownictwa medycznego RO oraz aktywną kolumnę głośnikową Wójt Gminy Brygida Pytel uroczyście przekazała Komendantowi Powiatowemu Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosławowi Roszczakowi. Zakupiony sprzęt został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mamy nadzieję, że choć trochę usprawni pracę Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML