Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

Wójt Gminy Izbicko informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2021", umowa dotacji Nr 480/2021/G-19/OZ-ZOA/D z dnia 25 października 2021 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 21 590,00 zł z czego:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50 % kosztów) –  10 795,00 zł
  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35% kosztów) – 7 556,50 zł
  3. Gmina Izbicko (15% kosztów) – 3 238,50 zł.
Wersja XML