Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

90-te urodziny Pani Hildegardy Zettelmann z Krośnicy

Wczoraj - w dniu 16 września bieżącego roku swoje 90-te urodziny obchodziła Pani Hildegarda Zettelmann z Krośnicy, którą w dzień urodzin odwiedziła delegacja składająca się z przedstawicieli sołectwa, gminy i powiatu, którzy złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia i obdarowali upominkami. Pani Hildegardzie z okazji tak zacnego Jubileuszu składamy:

              „Wszystkiego dobrego,              

zdrowia, szczęścia i radości,

aby każdy następny rok przynosił wszystko to,

co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze.

Niech miłość i pokój w sercu Pani gości,

              niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości.           

Ze szczerego serca, składamy życzenia,

niech wszystko co smutne, niech wszystko co trudne

w radość się zamienia.”

 

Wójt Gminy Izbicko - Brygida Pytel, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Kapica

Sołtys Miejscowości Krośnica - Jan Błyszcz,

Radni Gminy Izbicko, Pracownicy Samorządowi oraz Mieszkańcy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML