Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO W IZBICKU - 06.09.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

I. Zawiadamiam mieszkańców Izbicka, iż termin zebrania wiejskiego dla wyboru nowego Sołtysa wyznaczyłam na 6 września 2021 roku o godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w Domu Spotkań w Izbicku – sali Mniejszości Niemieckiej.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskana zostanie wymagana frekwencja (co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa), zebranie kontynuowane będzie bez względu na liczbę obecnych, po 15 minutowej przerwie.

II. W drugiej części Zebrania Wiejskiego zostanie ustalony Plan Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                                                            Brygida Pytel

Wersja XML