Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje i przepisy prawne

Izbicko, dnia 20.12.2011r.

 

Rada Gminy w Izbicku uchwaliła Program współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

W dniu 19.12.2011r. odbyła się sesja Rady Gminy w Izbicku, na której Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel przedłożyła wyniki konsultacji wraz z projektem  - Program współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, zwany w dalszej części „Programem…”.

Rada Gminy nie zgłosiła wobec  „Programu…” żadnych uwag.

W związku z tym w drodze uchwały przyjęto w/w „Program…”.

Brygida Pytel Wójt Gminy

 

Nowelizajca ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFNowelizacja ustawy o pożytku 2011r..pdf

Wersja XML