Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bajkowa Noc z Braćmi Grimm w DFK Krośnica

Bajkowa Noc z Braćmi Grimm odbyła się 9 lipca w kole DFK Krośnica. Projekt organizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku. Projekt realizowany dzięki wsparciu Niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.
Bajkowa Noc z Braćmi Grimm dla dzieci w wieku 6-10 lat już za nami. Odbyły się między innymi zabawy, animacje z księżniczką i księciem, wykonanie łapacza snów, malowanie 6-metrowego plakatu, Slime. Na koniec zostały rozdane upominki dla każdego.
Podczas tej nocy została przeczytana bajka "Trzy piórka". Dzięki interesującym baśniom nauka języka niemieckiego przychodzi łatwiej. Podziękowanie składamy Zarządowi koła DFK Krośnica.

Die Märchennacht der Brüder Grimm fand am 9. Juli im DFK Kroschnitz statt. Das Projekt wird von der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen in Oppelner Schlesien organisiert. Das Projekt wurde Dank finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums des Innen-und Verwaltungsministeriums realisiert.
Das Märchenabend für Kinder im Alter von 6-10 Jahre liegt schon hinter uns. Unter anderem fanden die Spiele, Animationen mit Prinz und Prinzessin, Basteln von Traumfänger, Malen von einem 6 Meter langen Poster, Slime statt. Zum Schluss wurden die Geschenke verteilt. Bei der Märchennacht wurde das Märchen "Die drei Federn" vorgelesen. Durch die Märchengeschichten fällt es leichter die deutsche Sprache zu erlernen. Vielen Dank an den Vorstand des DFK Kroschnitz.

Autor tekstu: Eliza Borowczyk

 

 

Wersja XML