Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promocja projektu pod nazwą "W krainie zmysłów"

Logo.jpeg Logo II.jpeg

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

W krainie zmysłów

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny wspólnie z MAS Opavsko i Gminą Izbicko rozpoczęło realizację projektu pn. "W krainie zmysłów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Głównym jego celem jest zainicjowanie współpracy społeczności polsko-czeskiej oraz wzmocnienie integracji na poziomie lokalnym w dobie poCOVIDowej. Wspólna realizacja zadań pomiędzy dwiema organizacjami pozarządowymi, jakimi są Lokalne Grupy Działania oraz Gminą Izbicko, zwróci uwagę na negatywny wpływ izolacji społecznej, na zdrowie psychiczne społeczności pogranicza. Wspólna realizacja projektu zaowocuje wsparciem dalszej współpracy między Stowarzyszeniem, Gminą a MAS Opavsko. Liczymy, iż nastąpi przełamanie społecznych barier językowych i zawiązanie się nowych kontaktów, a nawet przyjaźni polsko-czeskich.

Usystematyzowane i kompleksowe podejście do tematu pozwoli w sposób subtelny a zarazem jednoznaczny zwrócić uwagę mieszkańców na tak wrażliwą kwestię, jaką jest nasze zdrowie psychiczne. W trakcie realizacji projektu w pierwszej kolejności specjalista z dziedziny psychologii/psychiatrii przeprowadzi kampanię uświadamiającą na temat potrzeby zadbania o zdrowie psychiczne, a następnie każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach, które oddziaływają nasze zmysły: wzrok, słuch, smak, wzrok i dotyk. Odbędzie się: dogoterapia połączona ze szkoleniem psów, hipoterapia, czyli terapia relaksująca dla dorosłych. Organizatorzy zaplanowali także warsztaty z samodzielnego robienia lasu w słoiku, gry na egzotycznych instrumentach muzycznych, warsztaty ze zdobienia ciasteczek/pierników/ciast/tortów, przewidziane są również spotkania z dietetykiem, trenerem personalnym oraz odbędzie się spacer relaksujący. Ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny z udziałem zwierząt domowych i leśnych oraz ogłoszona zostanie zbiórka karmy i niezbędnych produktów dla bezdomnych zwierząt.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: Współpraca instytucji i społeczności.

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 329 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 829,65 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie
1 166,45 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

 

 

 

Herb Izbicko.jpeg Logo Annaland.jpeg Logo I.jpeg

Wersja XML