Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Izbicko !

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca bieżącego roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izbicko przy ul. Powstańców Śląskich 12.

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

 

Brak opisu obrazka

 

Więcej informacji na stronie GUNB:           

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informator:

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf

Deklaracje:

Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021.pdf
Formularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021.pdf

 

Wersja XML