Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy - działka nr 218/1 w Ligocie Czamborowej.

PDFOGŁOSZENIE O I PRZETARGU.docx.pdf
PDFOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego.pdf
PDFOświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.pdf
PDFOświadczenie- zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko.pdf
PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
 

Wersja XML