Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Izbicko za rok 2020

Informacja dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Izbicko raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

PDFRaport o stanie gminy za 2020 r..pdf (1,15MB)

Na sesji Rady Gminy Izbicko, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) na Sali obrad w Urzędzie Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Sł. 12 w Izbicku, Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Izbicko. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 25 czerwca 2021 r. (piątek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Izbicko przyjmowane będą w sekretariacie pokój numer 7 (I piętro).

                                                                                                                                                Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                               Brygida Pytel

 

PDFZarządzenie-Wójta-w-sprawie-obwieszczenia-informacji-o-możliwości udziału-mieszkanców-gminy-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy.pdf (317,97KB)
PDFZgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.pdf (264,32KB)

 

Wersja XML