Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Izbicko Członkiem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII.209.2021 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 marca 2021 r. od pierwszego maja bieżącego roku Gmina Izbicko jest członkiem Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

 

Wersja XML