Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty inwestycyjne

Posiadamy tereny inwestycyjne
położone przy drodze krajowej nr 94
Opole - Strzelce Opolskie - Gliwice:
 
 

1)     IZBICKO – teren inwestycyjny o powierzchni 150 000m² (aktualny plan zagospodarowania przestrzennego przy drodze krajowej nr 94, ul. Strzelecka). Na terenie ustala się lokalizację następujących przedsięwzięć, spełniających warunki planu w zakresie ochrony środowiska:

a)      budowę obiektów produkcyjnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
b)      budowę składów i magazynów wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
c)      możliwość lokalizowania zabudowy usługowej z wyłączeniem usług publicznych,
d)      przebudowę, rozbudowę, wymianę i zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje produkcyjne, składowo-magazynowe i usługowe,

Dodatkowe informacje o terenie:
Numery działek – 650, 654/2, 655
Właściciel – osoby prywatne
Odległość do przyłącza elektrycznego – 100 m
Gaz- nie występuje
Odległość do przyłącza wodociągowego – 50 m
Kanalizacja – 100 m
Kanalizacja deszczowa – 500 m

Droga dojazdowa do działki – z drogi gminnej Autostrada – Węzeł „Gogolin” 15 km
Kolej – 4 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe – Katowice 70 km
Najbliższy port rzeczny – Opole 25 km
Najbliższe przejście graniczne – Czechy – 60 km, Niemcy – 250 km  

Brak opisu obrazka  

2)      GRABÓW – aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (powierzchnia 1,9 ha)    

 

ZAPRASZAMY INWESTORÓW DO NASZEJ GMINY

Wersja XML