Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                           Izbicko, dnia 13.04.2021 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha],

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Opis nieruchomości

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

Nr 780/1

Borycz

OP1S/00011290/7

0,0071

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Tereny przemysłowe

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy według Zarządzenia NR OR 0050.102.2020

Czynsz za dzierżawę gruntu: miesięcznego - do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, roczne - I półrocze do 15 marca bieżącego roku kalendarzowego, II półrocze do 15 września bieżącego roku kalendarzowego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni.

 

 

Wersja XML