Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku

Wójt Gminy Izbicko ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora SP w Izbicku.pdf

PDFzał. nr 1 do zarządzenia Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP w Izbicku.pdf

PDFzał. nr 2 do zarządzenia Klauzula przetwarzania danych osobowych.pdf

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi adresowymi łącznie z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, w terminie do 26.04.2021 roku do godziny 15:00.  

 

 

Wersja XML