Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w XXVII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” - 21.05.2021 r.

Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku  zapraszają do udziału w  XXVII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” (21.05.2021 r.). Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych województwa opolskiego i zainteresowanych szkół województw ościennych - dolnośląskiego i śląskiego.

Ze względu na obecną sytuację pandemii tegoroczna edycja odbędzie się 21 maja (piątek) 2021 r.  w formie on-line, co pozwoli uczniom i nauczycielom przygotować występy mimo trudnych, pandemicznych warunków.

Mając świadomość wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znajdujemy - czasu obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią, długotrwałe nauczanie zdalne - udział w konkursie będzie polegał na nagraniu filmu z prezentacją (monologu!) i umieszczeniu go na serwerze w Internecie poprzez szyfrowane połączenie. W dniu konkursu występy uczestników Konkursu będą prezentowane w serwisie społecznościowym: Facebook – „Izbicko TV”, od godz. 10.00.  

Adres zostanie podany przez organizatorów w późniejszym terminie. Sposób przesłania pliku z prezentacją będzie przesłany uczestnikom 7 maja 2021 r. Termin zgłoszenia i przesłania nagrania z prezentacją do finału wojewódzkiego -  do 14 maja 2021 roku.

Wymagania nagranego materiału:

Wierzymy, że dzięki takiej formie będzie można przeprowadzić konkurs i podtrzymać wieloletnią tradycję „Śląskiego Berania”.

Organizatorzy proponują i zachęcają do podjęcia  w monologach takich tematów jak: ochrona środowiska, walka ze smogiem, walory przyrodnicze „mojej małej ojczyzny - Śląska”, dbałość o najbliższe otoczenie, tradycje, zwyczaje związane zależnością człowieka, jego życia z naturą, przyrodą, a także problemy współczesne, np. czas pandemii, nauka zdalna.

Osobą odpowiedzialną za organizację XXVII Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” jest Jolanta Lamm - tel. 723045333.

Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres:  Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku, ul 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko, tel.: 77/4617284; e-mail: ; $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });