Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                      Izbicko, dn. 26-11-2020 r.

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha],

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Opis nieruchomości

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

Cz. 1192/1

Izbicko

OP1S/00036336/3

0,2355

Pod uprawy rolne

Zgodnie z zarządzeniem

Działka rolna

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

2

Cz. 1192/2

Izbicko

OP1S/00036336/3

0,2413

Pod uprawy rolne

Zgodnie z zarządzeniem

Działka rolna

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

3

Cz. 554/25

Otmice

OP1S/00041561/7

0,05

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona jest w miejscowości Otmice przy ul. Eichendorfa

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.102.2020

Czynsz za dzierżawę gruntu: miesięcznego - do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, roczne - I półrocze do 15 marca bieżącego roku kalendarzowego, II półrocze do 15 września bieżącego roku kalendarzowego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni.

26.11.2020 r. do 18.12.2020 r.

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                                        Brygida Pytel

 

Wersja XML