Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Opolskie – aktywnie i smacznie”

Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do obejrzenia filmów promujących województwo opolskie, zrealizowanych przez Departament Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach operacji własnej pod nazwą „Opolskie - aktywnie i smacznie" (realizowanej ze środków KSOW). Cykl 6 filmów - nowoczesnych teledysków informacyjnych, poświęcony jest promocji jakości życia na wsi opolskiej. Celem projektu jest zapoznanie szerokiego grona internautów z potencjałem opolskiej marki konnej oraz dziedzictwem kulinarnym Śląska Opolskiego. Cykl nowoczesnych filmów w ciekawy sposób dostarcza wiedzy na temat miejsc kojarzonych z tradycyjną rodzimą kuchnią  oraz miejsc atrakcyjnych do uprawiania turystyki konnej na terenach wiejskich województwa opolskiego. W filmach prezentowane są informacje o turystycznych szlakach konnych, najważniejszych stadninach, działalności konnych stowarzyszeń, klubów i ośrodków jeździeckich, znaczących imprezach hippicznych, ofercie usługowej opolskich gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców w zakresie turystyki, sportu i rekreacji konnej działających na obszarach wiejskich województwa opolskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z całym cyklem filmów:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLeeYc66chO-pSDIrUUZxjkF6-avbYWCQP

Projekt pn. „Opolskie – aktywnie i smacznie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  i stanowiącego realizację Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2020-2021.

 

Wersja XML