Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Izbicko, dnia 02.11.2020 r.

Konsultacja projektu

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Czas trwania Konsultacji - od dnia 02.11.2020 r. do dnia 17.11.2020 r. do godz. 15.00.

PDFZarządzenie - przeprowadzenie konsultacji.pdf
PDFPROJEKT - Program Współpracy z organizacjami na rok 2021.pdf
DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI.doc

 

Wersja XML