Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                                        Izbicko, dnia 24.09.2020 r.

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

 Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

412

OP1S/00058061/4

0,1167

Krośnica

Działka 412 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako   WS- tereny wód powierzchniowych (cieki i stawy). Przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV oznaczona E2kV oraz jest w strefie podwyższonego natężenia pola elektrycznego (zasięg orientacyjny- do uściślenia przy stałym pobycie ludzi).          

6 000

 

Działka położona na terenie obszaru działek rolnych - R, głównie użytków zielonych oznaczonych w ewidencji gruntów jako ŁIV. Działka otoczona roślinnością łąkową i częściowo drzewami. Działka od strony zachodniej graniczy z rzeką Chrząstawa. Nieruchomość położona jest w odległości około 20 m od zabudowań siedliskowych wsi Krośnica, dojazd do działki ulicą Szkolną.

Zgodnie z  art. 35 ust. 2  art. 34 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (6 tygodni od daty wykazu).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

                                                                                                                  z up. Wójta Gminy

                                                                                                                 Sekretarz Gminy

                                                                                                                 mgr Marzena Baksik

 

 

 

Wersja XML