Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Zdalna Szkoła”

Brak opisu obrazka

Gmina Izbicko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła”

Gmina Izbicko zawarła umowę na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 60.000,00 zł

Projekt „Zdalna Szkoła”, realizowany przez Gminę Izbicko, ma na celu wsparcie procesu zdalnego kształcenia zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Gmina zakupiła laptopy, które po analizie zapotrzebowania, zostały nieodpłatnie przekazane do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Dyrektorzy szkół otrzymany sprzęt użyczyli uczniom oraz nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

 

Wersja XML