Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Zdalna Szkoła+”

Brak opisu obrazka

 

Gmina Izbicko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła+”

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione przez Gminę Izbicko laptopy ułatwią dzieciom, a także nauczycielom kontynuowanie nauki w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 45 000,00 zł, do szkół podstawowych w naszej gminie trafi sprzęt komputerowy umożliwiający wsparcie zdalnego nauczania.

Projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

 

Wersja XML