Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 

Gmina Izbicko pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację dwóch zadań w zakresie infrastruktury pn:  „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL.NAŁKOWSKIEJ I UL. EICHENDORFFA W OTMICACH”.

DOFINANSOWANIE: 1 039 697,62 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 299 622,02 zł

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Długość odcinków objętych inwestycją wynosi odpowiednio 470 mb. W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji burzowej wraz z wpustami ulicznymi i urządzeniami podczyszczającymi, przebudowano konstrukcję nawierzchni jezdni, wybudowano chodnik wraz z wjazdami na posesje. Wprowadzono również zatwierdzoną organizację ruchu.

 

Informacja o dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.jpeg

Wersja XML