Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                    Izbicko, dnia 17-09-2020 rok

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha],

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Opis nieruchomości

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

Cz. 554/25

Otmice

OP1S/00041561/7

0,024

 

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona jest w miejscowości Otmice przy ul. Eichendorfa

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

2

Cz. 554/25

Otmice

OP1S/00041561/7

0,0441

 

Na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona jest w miejscowości Otmice przy ul. Eichendorfa

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

3

Cz. 3/7

Otmice

OP1S/00057745/6

0,200

 

Usługi i działalność produkcyjna

Zgodnie z zarządzeniem

Działka położona w miejscowości Otmice przy ul. Torowej

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.102.2020

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca bieżącego roku kalendarzowego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni.

17.09.2020 r. do 12.10.2020 r.

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                   Brygida Pytel

 

 

Wersja XML