Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego

Informujemy, iż Sejmik Województwa Opolskiego przyjął Program Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego, z którym zapoznać się można w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r/

Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego.jpeg

 

Wersja XML