Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja Sport & Fun 4 Every One przekazała Gminie Izbicko maseczki

W dniu dzisiejszym Fundacja Sport & Fun 4 Every One z Kędzierzyna – Koźla przekazała Gminie Izbicko 1 200 sztuk maseczek, które z wielkim zaangażowaniem szyły również mieszkanki Sprzęcic. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID - 19 i ogłoszonymi przez Rząd restrykcjami Fundacja Sport & Fun 4 Every One zdecydowała włączyć się w pomoc mieszkańcom województwa opolskiego i  podjęła decyzję o szyciu maseczek w ramach wsparcia wolontariatu. Zadanie publiczne pod tytułem: „promocji i organizacji wolontariatu w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w województwie opolskim” zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. W akcję szycia maseczek włączyło się osiem pań, trzy ze Sprzęcic oraz pięć z Opola. Wolontariuszki w swoim wolnym czasie przez trzy miesiące uszyły 3 000 maseczek. Z sołectwa Sprzęcice w akcję zaangażowały się Panie: Katarzyna Kornek, Maria Pandel, Aleksandra Nieświec. Sprzęcickim krawcowom bardzo chętnie pomagał sołtys miejscowości Andrzej Nieświec. Maseczki zostały rozdane do bibliotek, przedszkoli, ośrodków kultury, klubów seniora a także potrzebującym mieszkańcom województwa opolskiego.

Maseczki, które Gmina Izbicko dziś otrzymała zostaną przekazane szkołom i przedszkolom funkcjonującym na terenie naszej gminy, bibliotekom, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, stacji Caritas w Otmicach i sołectwu Sprzęcice.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Fundacji Sport & Fun 4 Every One z Kędzierzyna – Koźla i wszystkim osobom zaangażowanym  w akcję szycia maseczek, w szczególności Paniom z sołectwa Sprzęcice składamy serdeczne podziękowania. Wierząc, że „dobro zawsze powraca” życzymy aby Wasz wysiłek został doceniony, a dobro jakie uczyniliście wróciło do Was ze zdwojoną siłą !!! DZIĘKUJEMY !!!

Link do serwisu społecznościowego Facebook Fundacji:  https://www.facebook.com/sportandfun4everyone/

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

SZYCIE MASECZEK w ramach zadania publicznego pod tytułem: „promocji i organizacji wolontariatu w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w województwie opolskim” zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Wersja XML