Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Izbicko do Rolników

Drodzy Rolnicy Gminy Izbicko !!!

W najbliższym czasie, od 01 września do 31 listopada bieżącego roku stoi przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który odbywa się raz na 10 lat. Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

W Spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można zrealizować ten obowiązek trzema metodami, tj. poprzez samospis internetowy, wywiad telefoniczny i wywiad z rachmistrzem terenowym. Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej dostępnej na stronie internetowej GUS.

Dane zebrane od rolników w ramach PSR będą objęte tajemnicą statystyczną (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej), a za ich ujawnienie grozi kara pozbawienia wolności.

Osoby nieposiadające dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowiska spisowego przygotowanego w Urzędzie Gminy pokój numer 11.

Ponadto Rachmistrzowie będą przeprowadzać wywiady telefoniczne i bezpośrednie.

Na terenie Gminy Izbicko wywiad bezpośredni będzie przeprowadzał 1 rachmistrz terenowy posługujący się identyfikatorem w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/

 

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                                                                             Brygida Pytel

 

Wersja XML