Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                        Izbicko, dnia 29-07-2020 r.

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy 

 

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha],

klasa

Przeznaczenie nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

Cz. 1095/2

Suchodaniec

OP1S/00042647/1

1,40

N

Rolnicze

Nieruchomość położona jest w miejscowości Suchodaniec

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.11.2012 Wójta Gminy Izbicko z dnia 15.02.2012.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 marca każdego roku I półrocze i do 15 września każdego roku II półrocze  Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny.

 

                                                                                                                                                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                                                                       Marzena Baksik

 

 

Wersja XML